Directory Thailand

แหล่งรวมวัตถุดิบ ทำเบเกอรี่ ที่ทันสมัยที่สุด แห่งหนึ่ง

แหล่งรวมวัตถุดิบ ทำเบเกอรี่

อาหาร & เครื่องดื่ม การทำเบเกอรี่ คือ อาจจะทำเพื่อการผ่อนคลาย หรือ ทำเป็นอาชีพ ก็ได้ ไม่ต่างกัน เพราะ คนทำต้องมีใจรักในเบเกอรี่ อยู่แล้ว ชวนชม เบเกอรี่ ก็เติบโตมาจาก ใจรักในการทำเบเกอรี่ และ พัฒนามาเป็น ผู้มองหา นำเข้า วัตถุดิบ เบเกอรี่ ที่แปลกใหม่ เพื่อให้ การทำเบเกอรี่ เป็นเรื่องง่าย และ สนุก ทำให้ ทุกคนเข้าถึงได้ที่ชวนชมเบเกอรี่ จึงเป็น แหล่งรวมวัตถุดิบ ทำเบเกอรี่ ที่มีสินค้ามากที่สุด ใหม่ที่สุด เราไม่หยุดนิ่งแค่สิ่งที่เรามีทุกวัน เรายังคงมองหา ความแปลกใหม่ มาให้ วงการเบเกอรี่ เพราะ การทำเบเกอรี่ ก็เหมือนกับยุคสมัย อาจจะมีความดังเดิม แต่ขณะเดียวกันก็พัฒนาความแปลกใหม่ด้วย สำหรับบางท่านการทำเบเกอรี่ คือ การพักผ่อน การผ่อนคลาย เราจึงสร้างบรรยากาศของร้าน ในสาขาใหม่ ให้ เดินง่าย สินค้าเยอะ … Read more