Directory Thailand

แพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์หีบห่อ มีให้เลือกอย่างสร้างสรรค์

แพคเกจจิ้ง

อาหาร & เครื่องดื่ม ใครว่า บรรจุภัณฑ์ ไม่สำคัญ แอดว่าไม่จริงเลย บรรจุภัณฑ์ ก็เหมือนหน้าตา ในเมื่อเรายังไม่รู้จัก ขนมด้านใน หรือ แม้แต่เรารู้จักแล้ว บรรจุภัณฑ์ ยังคงสร้างความประทับใจ และ เป็นปัจจัยสำคัญ ในเลือกซื้อเสมอ ขนมหวาน หรือ เบเกอรี่ อาหาร ถูกซื้อเพื่อจุดประสงค์ 2 อย่าง คือ ซื้อเพื่อตัวเอง หรือ เพื่อคนอื่น แน่นอนว่า รสชาติที่ดีย่อมเป็นที่ต้องการ แต่รสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนชอบหวาน หวานน้อย หวานนิดนิด มีขมขม แต่ เราเชื่อว่า ทุกคนที่ชอบเบเกอรี่ จะรักในบรรจุภัณฑ์ที่น่ารัก ด้วยแน่นอน ดังนั้น แพคเกจจิ้ง ที่ดีที่เหมาะสม จะทำให้ เบเกอรี่ ชิ้นนั้น ถูกเลือกซื้อก่อน ชิ้นอื่นอื่น เพราะมีความโดดเด่น ในรูปลักษณ์มากกว่าชิ้นอื่น และ บรรจุภัณฑ์ที่ดี จะปกป้อง รสชาติของเบเกอรี่ … Read more