Directory Thailand

Dentique Dental Care ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก

การทําฟันเด็ก ควรเริ่มตั้งแต่ อายุ 2 ขวบขึ้นไป คือ เมื่อ ฟันเริ่มขึ้น ควรให้น้องน้องรู้จักกับฟัน ด้วยความคุ้นชิน ให้เค้ารู้จัก คลีนิคหมอฟัน ตั้งแต่ฟันยังไม่มีปัญหาอะไร เพราะจะทําให้ได้ความรู้สึกที่ดี ไม่กลัว ไม่งอแง
การทําฟันในเด็ก ควรเป็นการบํารุงรักษา ก่อนที่จะเกิดฟันผุ จะดีกว่ามาก เพราะในเด็กเมื่อมีความเจ็บปวด เกิดขึ้นจะมี ความเจ็บปวด และ งอแงมาก เนื่องจากบางเครั้งเด็กจะบอกไม่ได้ว่า เจ็บตรงไหน หรือ กลัว ดิ้น ไม่ให้ความร่วมมือใน การรักษา ทําให้ การักษายาก การดูแล เช่น เคลือบฟลูออไรด์ ทําความสะอาดฟัน อย่างสม่ําเสมอ ทําให้ ใช้ฟันน้ํานม ได้อย่างคุ้มค่า และ ยาวนานเต็มที่ ก่อนที่จะเป็นฟันแท้ อย่างสวยงาม

ช่องทางการติดต่อ

Dentique Dental Care CDC เลียบด่วนรามอินทรา อาคาร K5 ชั้น2 โซน Maxvalue เหนือธนาคารกรุงเทพ ประดิษฐ์มนู ธรรม คลองจั่น ลาดพร้าว เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 – 20.00 น.

สถานที่ตั้ง

รูปภาพ