smartsolution-th
ศูนย์รวมเว็บไทย สารบัญเว็บไทย สารบัญเว็บไซต์ เว็บไดเร็กทอรี่เมืองไทย ติดอันดับหน้าหนึ่งกูเกิล ลงข้อมูลเว็บไซต์

tital-header
directory-robot
Directory-Thailand
สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์
ในอนาคตเมื่อมีการค้นหาข้อมูลในระบบ AEC ต่อไป โดยในเบื้องต้น เมื่อท่านติดต่อเพิ่มเว็บไซต์
ทางเราจะดำเนินการตรวจสอบและเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะเผยแพร่ข้อมูล
ภายใน 1-5 วัน เว็บไซต์ของท่านจะได้รับผลการจัดอันดับบนกูเกิลที่ดีขึ้น ทันที
(ขึ้นอยู่กับปริมาณคู่แข่งและความสามารถของเว็บไซต์ท่านเอง )

น้ำยาขจัดคราบ  เต็นท์ใหญ่  พิมพ์กล่องกระดาษ outsource  สอบ SAT ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบ

add-yoursite

การศึกษา โรงเรียน สอนพิเศษ ติวนักบิน

สถานที่เรียน TOEIC รับรองผลได้
เรียน TOEIC รับรองผล พร้อมแนะนำกลยุทธ์ และเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC เพื่อให้คุณมั่นใจในข้อสอบ

เรียน TOEIC รับรองผล โดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ เรามีตัวอย่างข้อสอบในที่จัดทำขึ้นเพื่อการติวเข้มเป็นพิเศษ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการ สอบ TOEIC โดยเฉพาะ
เรียน TOEIC รับรองผล
02 883 0418, 086 309 3348, 085 931 3777
02 883 0418
สถานที่เรียนเป็นแอร์โอสเตส ปิ่นเกล้า
เรียนเป็นแอร์โอสเตส ปิ่นเกล้า ดำเนินการสอนโดยผู้ชำนาญ มีประสบการณ์โดยตรง เรียนง่าย รับรองผลจริง มีการประเมินผลรายบุคคลทั้งก่อนและหลังเรียน พร้อมเพิ่มเติมเรื่องที่คุณไม่ถนัด

เรียนเป็นแอร์โอสเตส ปิ่นเกล้า เราทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา นอกจากนี้ ผล TOEIC ยังได้รับการยอมรับในการเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน หลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ การขนส่ง ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่น ๆ โดยนำผล TOEIC ไป ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่ง เมื่อท่านเรียนเป็นแอร์โอสเตส ปิ่นเกล้า เรารับรองผลท่านที่มาเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
02 883 0418, 086 309 3348, 085 931 3777
02 883 0418
เรียน SAT ในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานรับรองผล
เรียน SAT ในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานรับรองผล
รายละเอียดเว็บไซต์ : เรียน SAT (Scholastic Assessment Test) เป็นการสอบมาตรฐานที่ปกติ นักเรียนอเมริกันนิยมสอบกัน เพื่อวัดมาตรฐานการศึกษา และใช้ในการยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสองวิชาหลักๆ คือคณิตศาสตร์ (SAT Math) และความถนัดภาษาอังกฤษ (SAT Verbal) นักเรียนไทยเราก็ใช้ด้วยจุดประสงค์เดียวกัน ใช้ยื่นคะแนนเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในคณะภาคอินเตอร์ต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี เป็นต้น ชนิดการสอบ SAT แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ SAT I (Reasoning Test) และ SAT II (Subject Test) SAT I (Reasoning Test) ข้อสอบ SAT I หรือ SAT เป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยจะทดสอบการใช้เหตุผล (Reasoning Test) 2 วิชา คือ ภาษาศาสตร์ (Verbal) และคณิตศาสตร์ (MATH) เวลาที่ใช้ในการสอบประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง SAT-II (Subject Test) SAT II หรือ Scholastic aptitude Test II เป็นการสอบวัดผลทางวิชาการแยกเป็นรายวิชา โดยได้เลือกวิชาที่ต้องการสอบ ปกติแล้วการสอบ SAT Subject Test จะสอบกัน2-3 วิชา และการสอบจะมี 3 ช่วง แต่ละช่วงคือหนึ่งวิชา สามารถเลือกทำวิชาใดก่อนก็ได้ เนื้อหาของ SAT II นั้นครอบคลุมความรู้พื้นฐานของแต่ละวิชาตามที่ได้เรียนช่วงมัธยมปลาย ส่วนมากวิชาสายวิทย์ เช่น MathII ( มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะบังคับตัวนี้) Physics หรือ Chemistry หรือ Biology จะสามารถทำคะแนนได้ง่ายกว่าวิชาอื่น แต่ถ้าหากต้องการทดลองสอบวิชาอื่นๆ ก็สามารถลองสอบวิชาพวกภาษา หรือประวัติศาสตร์ เช่น Math level I, Math level II, Molecular Biology, Ecological Biology, World History, Listening, etc. สถาบันเราทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการสอบ ได้อย่างไม่ เสียเวลา
https://www.ielts-sat-info-center.com/เรียน-sat.html
66(0)-2658-4466
สอบ SAT เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกาหรือมหาวิทยาลัยอินเตอร์ ในประเทศไทย
สอบ SAT เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกาหรือมหาวิทยาลัยอินเตอร์ ในประเทศไทย
รายละเอียดเว็บไซต์ : ปัจจุบันการสอบ SAT ถูกจัดขึ้นโดย The College Board ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรในสหรัฐอเมริกา และถูกจัดให้เป็น Educational Testing Service จึงทำให้ SAT กลายเป็นคำเรียกตามชื่อที่นักเรียนส่วนใหญ่คุ้นเคย ไม่ได้เป็นคำย่อจากความหมายเดิมอีกต่อไป ซึ่งข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา หรือ SAT กำลังมีการพัฒนาแนวข้อสอบครั้งใหญ่ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวัดผลด้านทักษะการใช้ชีวิตและความสามารถในการประกอบอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยข้อสอบในส่วนของ Reading และ Writing จะมีการเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันมากขึ้น และเกณฑ์การให้คะแนนก็จะพิจารณาจากหลักฐานสนับสนุนคำตอบที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น “การปรับปรุงครั้งนี้จะทำให้ข้อสอบ SAT ของเราเปิดกว้างและชัดเจนมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา” Cynthia Schmeiser ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา กล่าวโดยสรุป “ข้อสอบชุดใหม่นี้จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อคัดกรองคุณภาพของนักเรียนที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ” มหาวิทยาลัยอินเตอร์ไทยและวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา จะอ้างอิงผลคะแนน SAT ในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี เพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่เตรียมตัวเพื่อไปเรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกาก็ต้องเตรียมตัวสอบ SAT แน่นอนอยู่แล้ว และในปัจจุบัน หลักสูตร International Program ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นในประเทศไทยหลายแห่ง ก็หันมาใช้คะแนน SAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับนักศึกษาเช่นกัน
https://www.ielts-sat-info-center.com/สอบ-sat.html
66(0)-2658-4466
เรียน IELTS กับสถาบันชั้นนำ เชื่อถือได้
เรียน IELTS กับสถาบันชั้นนำ เชื่อถือได้
รายละเอียดเว็บไซต์ : เรียน IELTS มีรับรองผล สถาบันเราสอน 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่กำลังสอบ IELTS หรือ สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศหรือศึกษาหลักสูตรอินเตอร์ เราเจาะลึกวิธีการแนวข้อสอบอย่างละเอียดสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมาอย่างยาวนาน ด้วยความหลากหลายของหลักสูตรสามารถเลือกเรียนเจาะลึกแต่ละส่วนที่ต้องการเน้นอย่างละเอียด เช่น Speaking, Grammar, Writing หรือการเน้นเตรียมตัวสอบ IELTS อย่าปล่อยให้ความฝันการเรียนต่อต่างประเทศของคุณต้องพับเก็บทิ้งไป เพียงเพราะคะแนน IELTS ที่คุณไม่มีเวลาเตรียมตัว หรือเพราะกล้าๆ กลัวๆ กับภาษาอังกฤษ จนท้อแท้ไปในที่สุด กำจัดเหตุผล เหล่านั้นทิ้งไป ด้วยคอร์สติว IELTS รับรองผล ที่สถาบัน เรา เราพร้อมจะช่วยคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ที่คุณเคยมี ให้คุณ พูด ฟัง อ่าน เขียน พร้อมพิชิต IELTS ได้อย่างกล้วยๆ ในเวลาเพียงสั้นๆ เราสอนตั้งแต่โครงสร้างประโยค คำศัพท์ และ intro ทำให้คุณมั่นใจว่า เขียนข้อสอบ ielts ทันแน่นอน พร้อมทั้งมีเทคนิคจับประเด็น การฟังแบบครั้งเดียว แล้วเขียนตอบคำถามอย่างไรให้โดนใจกรรมการ ครอบคลุมทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน เข้าใจได้ง่ายๆ สอนโดย คณาจารย์ที่เชี่ยวชาญข้อสอบ IELTS โดยเฉพาะ ด้วยการสอนที่ครอบคลุมทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า คุณจะกล้าพูดอย่างไร้ความ กดดัน และมั่นใจ แม้ในเวลาสั้นๆ หากคุณเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเราได้อย่างเต็มที่ พร้อมฮึดสู้ไปด้วยกัน แล้ว ก็ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะทำข้อสอบไม่ได้
https://www.ielts-sat-info-center.com/เรียน-ielts.html
66(0)-2658-4466
สอบ IELTS เป็นการสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 ทักษะ
รายละเอียดเว็บไซต์ : สอบ IELTS หรือ International English Language Testing System (IELTS) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าสอบมากกว่าสองล้านคน
ผลสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับในมากกว่า 9,000 องค์กร ซึ่งได้แก่ สถานศึกษา บริษัทนายจ้าง องค์กรทางวิชาชีพ และรัฐบาล ใน 135 ประเทศทั่วโลกเนื้อหาในการสอบ IELTS ได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติและมีการวิจัยอย่างครอบคลุมเพื่อให้การสอบมีความยุติธรรมและเป็นกลางสำหรับผู้สมัครทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ภูมิหลัง เพศ วิถีการดำเนินชีวิต หรือสถานที่อยู่คุณสามารถสอบ IELTS Academic หรือ IELTS General Training แล้วแต่กำหนดโดยองค์กรที่คุณสมัครและแผนในอนาคตของคุณ และการสอบ IELTS เป็นการสอบวัดทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้านและมีด้วยกันสี่หมวด ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด คุณจะต้องสอบการฟัง การอ่าน และการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดอาจสอบในวันเดียวกันกับการสอบอีกสามทักษะ หรือภายในเจ็ดวันก่อนหรือหลังจากนั้น แล้วแต่ทางศูนย์สอบจะกำหนด โดยการสอบทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกินสามชั่วโมง ในประเทศไทยมีศูนย์สอบ IELTS อยู่ 2 แห่งด้วยกัน คือ @ IDP Education Australia มี 6 จังหวัดด้วยกันคือ กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ หัวหิน และภูเก็ต @ British Council มี 6 จังหวัดด้วยกันคือ กรุงเทพ, เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ, ภูเก็ต, พิษณุโลก และขอนแก่น
https://www.ielts-sat-info-center.com/สอบ-ielts.html
66(0)-2658-4466
ติว TOEIC
ติว TOEIC
ติว TOEIC โดยครูผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการสอบ ได้คะแนนเต็ม เป็น แอร์มามากกว่า 20 ปี
ติว TOEIC เพื่อ เตรียมสอบ แอร์ ถ่ายทอดความรู้ จาก ครูผู้มีทั้ง คุณวุฒิ และ ประสบการณ์ ตรง ที่ ACademic CREW ลูกศิษย์เรา เป็นแอร์ หลากหลายสายการบิน และ ทำงาน ให้ วงการธุรกิจ การบิน ก็มากมาย เพราะ ที่นี่ เรา สอน เราติว ทั้งจาก ในหนังสือ และ สอนจาก ประสบการณ์ จริง เราไม่ใช้สถานกวดวิชา แต่เรา เป็นสถาบัน ที่พร้อมจะให้ ความรู้แก่ นักเรียน ทุกคน ที่ต้องการ คำแนะนำ อย่างจริง ใจ ติว TOEIC ที่เรา รับรองผล
ติว TOEIC
แอร์โฮสเตส
แอร์โฮสเตส
Accademic Crew สถาบันสอนพิเศษ สำหรับบุคคลที่ต้องการเป็น แอร์โฮสเตส โดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่สายการบินหลากหลาย ถ่ายทอดประสการณ์ตรง สอน บอก แนะนำ ทุกจุดที่ต้องรู้เพื่อสอบให้ผ่าน ทำงานให้ได้ อย่างเป็นกันเอง เน้น การเรียนแบบกันเอง จะเป็นแอร์โฮสเตส ต้องรู้อะไร มาที่นี่ รู้หมด มีนักเรียนสอบผ่านอย่างต่อเนื่องทุกบิน หลากหลายสายการบิน
แอร์โฮสเตส
086-3093348
02-8846118-9
Uguider ข่าวรับสมัครศึกษาต่อ
Uguider ข่าวรับสมัครศึกษาต่อ การศึกษา รับตรง โควตา สอบตรง สมัครสอบ มหาวิทยาลัย gat-pat o-net สาระน่ารู้
www.uguider.com
ASEAN Community ศูนย์รวมข้อมูลความรู้
บทความเรื่องน่ารู้ ข้อมูลข่าวสาร ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประชาคมต่างๆในอาเซียน ประวัติอาเซียน ข้อมูลประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ
www.asean-guide.com
Page 2 of 812345678

 

พัดลมฟาร์ม ทนทาน ในระบบฟาร์มปิด  น้ำยาแอร์ ราคา  คูลลิ่งแอร์ ประหยัดไฟฟ้าเย็นสบาย  โรงงานขายส่ง สินค้า 20 บาท สะแกงาม 37  ประตูรีโมท ใช้งานง่ายปลอดภัย
  เหล็กยืด พับเก็บได้ แข็งแรง ทนทาน  มุ้งจีบ  พัดลมอุตสาหกรรม  หลังคาโพลีคาร์บอเนต ทะเบียนกราฟฟิค

จำนวนเว็บไซต์ที่ลงทะเบียน 1931 เว็บไซต์

Since: 21/06/2013
Today: 20/06/2019
Total Page Views: 2371442
ลบเพราะลงทะเบียนซ้ำจำนวน 176 เว็บไซต์

เรียน-IELTS

เว็บไซน์ VIP
เว็บไซต์ล่าสุด